Lázně Evženie

Vítejte v Lázních EvženieLázně Evženie

Přijďte si odpočinout a nabrat síly do krásného prostředí Lázní Evženie v Klášterci nad Ohří.

 

Lázně Evženie a.s. založená na historických základech lázeňství se sílou ukrytou v léčivých pramenech, Vám nabízí relaxaci v BAZÉNU s parní lázní a whirlpoolem, možnost navštívit nově otevřenou SOLNOU JESKYNI pro dokonalý odpočinek.

Objednávky do BAZÉNU a SOLNÉ JESKYNĚ
na tel.: +420474698770

Při Vaší návštěvě nezapomeňte ochutnat jedinečné minerální prameny plné zdraví.

IC Nová stáčírna tel.: +420474721387

Pozvánka na řádnou valnou hromadu
společnosti Lázně Evženie a.s. IČO: 273 59 174,
spisová značka B 1936 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
se sídlem Kyselka 104, 431 51 Klášterec nad Ohří,
dále jen „společnost“

Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu na základě ustanovení § 402 zákona číslo 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. Řádná valná hromada se bude konat v sídle městského úřadu dne 5. 11. 2015 v 10:00 hodin

Na valné hromadě bude projednáváno:

  • Zahájení a ověřování usnášeníschopnosti
  • Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
  • Schválení účetní závěrky za rok 2014
  • Různé

Návrh usnesení valné hromady:

  • Valná hromada volí za předsedu valné hromady p. Josefa Suchého, zapisovatele a ověřovatele zápisu Ing. Štěpána Kostelníka.
  • Valná hromada schvaluje představenstvem předloženou účetní závěrku společnosti za rok 2014

Představenstvo společnosti Lázně Evženie a.s.:
Josef Suchý, předseda představenstva
Ing. Štěpán Kostelník, místopředseda představenstva
Ing. Vlastimil Platil, člen představenstvaLázně Evženie nabízí:

Bazén Masáže Wellness
Lázně Evženie Lázně Evženie Lázně Evženie
Ubytování Turistika Příroda
Lázně Evženie Lázně Evženie Lázně Evženie


Od 1.7. 2012 má Lázně Evženie v nájmu firma ARC-MED s.r.o.

Všechny kontakty, služby, ceníky, poukazy,
smluvní závazky, atd. zůstávají v platnosti.

Navštivte webové stránky ARC-MED s.r.o. 
 
© Lázně Evženie a.s. - všechna práva vyhrazena
© HTML Roman Novotný       © HTML & PHP Ing. Martin Žaloudek